http://www.recycling.ostroda.pl  
strona głównaprofile działalnośiwspółpracaaktualnościkontakt
 

WAŻNE:

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) , nastąpi kilka istotnych zmian:

  1. Od dnia 1 lipca 2013r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych przejmują gminy w związku z tym informujemy iż umowy zawarte z Ostróda Recycling dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych tracą ważność i nie ma konieczności wypowiadania wyżej wymienionych umów.
  2. Informujemy również iż istnieje możliwość odkupienia pojemników do gromadzenia odpadów z których dotychczas Państwo korzystali:

Zakup Pojemników:

Rodzaj Pojemnika Cena Netto Cena Brutto
120L - używany
81,30 zł
100,00 zł
120L - nowy
115,00 zł
141,45 zł
240L - używany
121,96 zł
150,00 zł

Dzierżawa pojemników - płatne za cały rok!!!

Rodzaj pojemnika Cena netto za miesiąc Cena brutto za miesiąc Razem brutto za rok
770L
25,00 zł
18,45 zł
221,40 zł
1100L
20,00 zł
24,60 zł
295,20 zł
KP7
40,00 zł
49,20 zł
 

 

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 89 642 26 51.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Gminy Ostróda I półrocze 2015r.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z Gminy Ostróda I półrocze 2015r.

Zlecenie wywozu odpadów

  OSTRÓDA RECYCLING rozpoczęła działalność w 2002 roku. Profilem naszej działalności są zagadnienia związane z  gospodarką odpadami. Zajmujemy się planowaniem gospodarki odpadami oraz wyposażeniem w niezbędne urządzenia, fizycznym odbiorem i transportem odpadów, recyklingiem oraz rozliczaniem opłat środowiskowych.
Współpracujemy z zakładami, instytucjami oraz klientami indywidualnymi.
Możemy pomóc Państwu zagospodarować każdy odpad, łącznie z odpadami niebezpiecznymi, w oparciu o własne możliwości lub za pośrednictwem innych podmiotów na zasadach współpracy.

kropla Zawsze staramy się dopasować metodę zagospodarowania odpadu do indywidualnych potrzeb klienta, mając jednocześnie na uwadze dobro środowiska naturalnego oraz względy ekonomiczne.
Dla naszych kontrahentów gwarantujemy sprawną obsługę i dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

recycleDLA ŚRODOWISKA . Działalności w zakresie gospodarki odpadami nie można traktować jedynie komercyjnie. Przedsiębiorstwa mają moralny obowiązek wypełnienia misji społecznej, utrzymania porządku i czystości środowiska, dla nas i dla naszych pokoleń.
OSTRÓDA RECYCLING zaangażowana jest w działania proekologiczne głównie poprzez edukację ekologiczną. Prowadzimy konkursy zbiórki surowców wtórnych i plastyczne dla dzieci i młodzieży, oraz szkolenia w zakresie postępowania z odpadami dla zakładów pracy.
Jesteśmy założycielami Stowarzyszenia Ekologicznego Zielona Kraina.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu zbiórki makulatury

 
 
strona główna | profile działalności | galeria
aktualności | konkursy i sponsoring | kontakt
 
  Projekt i wykonanie - Adam Antolak